Drie bouwstenen van talent

Drie bouwstenen van talent

In dit artikel schets ik welke benadering van talent ik hanteer bij de training en coaching van Kaihatsu. Ik geef je als het ware de drie bouwstenen van talent. Ik heb deze definitie zelf geleerd tijdens de opleiding tot Leraar karate-do bij de Karate-do Bond Nederland. Talent is een combinatie van Aanleg, Omgeving en Leervermogen […]

Drie bouwstenen van talent Meer lezen »